Studiu de fezabilitate pentru realizarea drumului expres Ovidiu – Tulcea

Studiu de fezabilitate pentru realizarea drumului expres Ovidiu – Tulcea

Credit Photo: Tulcea News


Ministerul Transporturilor a publicat Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Notei de Fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor necesare pentru „Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru Drum Expres Ovidiu (Constanța) – Tulcea”


Cheltuielile necesare pentru elaborarea „Studiului de fezabilitate și proiectului tehnic de execuție pentru drum expres Ovidiu (Constanța) – Tulcea“, în cuantum total de 30.466.206,65 lei cu TVA, reprezentând 25.745.551,81 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 4.720.654,84 lei (valoare calculată exceptând Evaluarea de impact asupra siguranței rutiere și Auditul de siguranța rutieră – Stadiul 1 și Stadiul 2, la care nu se aplică TVA) se finanțează din fonduri externe nerambursabile, în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM) și din alocații bugetare prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


Drumul Expres Ovidiu (Constanța) – Tulcea face parte din strategia de implementare la nivel național pentru Drumul Expres cu denumirea generică „Dobrogea Expres”, indicativ DX8 cuprins în Master Planul General de Transport și care realizează legătura între localitățile Constanța – Babadag – Tulcea – Isaccea – Măcin – Brăila.