Polițiștii de frontieră îi sfătuiesc pe pescari să nu încalce legea privind prohibiția

Polițiștii de frontieră îi sfătuiesc pe pescari să nu încalce legea privind prohibiția

Credit Photo: Tulcea News


Reprezentanții Gărzii de Coastă îi anunță pe pescarii de pe fluviul Dunărea, cât și de pe Marea Neagră, de reglementările legale care au intrat în vigoare în luna aprilie.


În conformitate cu Ordinul comun al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministrului Mediului, cu nr. 54/76 ianuarie 2019 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2019, se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie – 9 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 26 aprilie – 9 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în ordin.


Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice:  • în zona economică Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie – 9 iunie inclusiv;

  • în apele care constituie frontieră de stat cu Ucraina, inclusiv Golful Musura, pe o durată de 45 de zile, în perioada 26 aprilie – 9 iunie, inclusiv;

  • în Complexul Razim-Sinoe şi în lacurile litorale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie – 9 iunie inclusiv.


De asemenea, se interzice pescuitul în scop comercial și recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte și alte vieţuitoare acvatice vii în Fluviul Dunărea în zona care constituie frontieră de stat cu Republica Bulgaria, pe o durată de 45 de zile, în perioada 15 aprilie – 30 mai inclusiv.


În apele Mării Negre se interzic:  • Reținerea, deținerea și comercializarea rechinului în perioada 15 martie – 15 aprilie inclusiv și în perioada 15 octombrie – 30 noiembrie inclusiv;

  • În afara acestor perioade sunt permise reținerea și comercializarea doar pentru exemplarele de rechin pescuit accidental;

  • Reținerea la bord a femelelor de rechin gestante pe toată perioada anului;

  • Pescuitul sturionilor tot timpul anului cu excepția pescuitului în scop științific;

  • Pescuitul gobiidelor, pe o durată de 31 de zile în perioada 15 aprilie – 15 mai inclusiv;

  • Pescuitul delfinilor tot timpul anului, cu obligativitatea raportării capturilor accidentale de delfini inclusiv din Zona Economică Exclusivă.


Perioada de prohibiție a calcanului este 15 aprilie – 15 iunie inclusiv.


„Reamintim că pescuitul sportiv efectuat cu undiţa sau lanseta în scop de agrement sau performanţă este o activitate individuală şi necomercială, iar practicarea acestei activităţi se face în baza permisului de pescuit recreativ sportiv nominal, eliberat de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, valabil pentru anul 2019“, au transmis reprezentanții Gărzii de Coastă.


Permisul de pescuit este un document cu regim special, înseriat, nominal şi netransmisibil, care se poate viza în mod gratuit la sediile structurilor teritoriale ale Poliției de Frontieră,  după depunerea unei cereri şi a copiilor după cartea de identitate, permisul de pescuit şi chitanţa eliberată de asociaţia de pescari pentru activitatea de pescuit. De asemenea, pe site-ul instituției, www.politiadefrontiera.ro, la secțiunea Contact / Formulare se găsește formularul on-line pentru obținerea avizului de pescuit în apele de frontieră.Pentru a putea desfăşura activităţi de pescuit sportiv şi a nu încălca prevederile legale este necesară deținerea permisului eliberat de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură (ANPA) şi avizul structurii teritorială a Gărzii de Coastă în a cărei competență se desfășoară activitatea.


Pentru zona Rezervației Biosferei Delta Dunării este necesar avizul obținut de la Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării. De asemenea, persoanele care doresc să desfășoare activități de pescuit în apele de frontieră trebuie să mai știe că sunt supuse controlului lucrătorilor Poliţiei de Frontieră Române, iar conform legii, activitatea se desfășoară numai în locurile şi sectoarele stabilite de autorităţile competente, cu avizul şefului Serviciilor Teritoriale ale Poliţiei de Frontieră.


„Facem precizarea că lipsa avizului şefului structurii teritoriale a Poliţiei de  Frontieră pe aceste permise constituie contravenţie şi este supus sancționării conform prevederilor legale. De asemenea, pescuitul recreativ sportiv efectuat fără permis constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor legale“, au mai precizat polițiștii de frontieră.