Prefectura Tulcea monitorizează pesta porcină africană și măsurile de combatere

Prefectura Tulcea monitorizează pesta porcină africană și măsurile de combatere

Credit Photo: Tulcea Noastra


        Subprefectul judeţului Tulcea, domnul Corvin Bangu, a condus azi şedinţa de lucru a Unităţii de Decizie din cadrul Centrului Local de Combatere a Bolilor ce a avut pe ordinea de zi, alături de punctul Diverse, trei teme principale şi anume: un bilanţ al activităţii din primul trimestru, prezentarea unei informări a Autorităţii Naţionale Sanitar  Veterinare şi Pentru Siguranţa Alimentelor cu propuneri pentru o mai bună gestionare a situaţiei generată de pesta porcină africană şi respectiv o prezentare a ultimelor cazuri de PPA la specia mistreţ confirmate din judeţul Tulcea.


        În cadrul Planului de măsuri privind stingerea focarelor şi eradicarea pestei porcine africane în judeţul Tulcea s-a avut în vedere organizarea şi desfăşurarea unei şedinţe de instruire/îndrumare a primarilor şi secretarilor, astfel încât aceştia să devină comunicatorii principali, în ceea ce priveşte informarea populaţiei privind profilaxia bolii şi respectarea măsurilor de restricţie. Această instruire a avut loc în data de 4 martie 2019, în cadrul unei şedinţe organizate şi desfăşurate de Instituţia Prefectului – Judeţul Tulcea, la care au participat reprezentanţi din 48 de primării.


În acest scop, Instituţia Prefectului – Judeţul Tulcea a constituit cicni echipe mixte care s-au deplasat, conform graficului, în toate cele 51 de primării de pe raza judeţului Tulcea, în perioada 12 martie 2019 – 20 martie 2019. În cadrul celor 51 de sedinţe şi întâlniri cu cetăţenii, la care au participat un număr de 1627 cetăţeni şi reprezentanţi ai autorităţilor diseminarea informaţiilor şi-a atins scopul. Totuşi, implementarea măsurilor s-a dovedit o sarcină mai dificilă, îndeosebi la executarea controalelor în gospodăriile populaţiei, existând încă reticenţe printre membrii comunităţilor locale.


        Pentru gestionarea situaţiei generată de pesta porcină africană, Instituţia Prefectului – Judeţul Tulcea a transmis la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor o serie de propuneri având în vedere experiența acumulată în cursul anului 2018, dar și deficiențele identificate în implementarea Programului național de supraveghere, prevenire și control al pestei porcine africane.


Aceste propuneri sunt:



  1. Elaborarea și implementarea, la nivelul tuturor județelor afectate,  unor planuri de măsuri privind stingerea focarelor și eradicarea bolii. În toate județele trebuie să se acționeze simultan și unitar. În cazul în care în județele limitrofe nu sunt închise toate focarele de PPA, există riscul reinfectării.



  1. Elaborarea unei proceduri privind introducerea porcilor santinelă în gospodăriile afectate. Această procedură trebuie să clarifice problemele legate de finanțarea achiziționării animalelor, de asigurarea îngrijirii acestora și de vânzarea sau donarea purceilor, după expirarea termenului de monitorizare de 40 de zile.



  1. În județul Tulcea, până în prezent sunt înscriși în Baza Națională de Date peste 8300 suine. Majoritatea acestor animale, exista sau a fost reintrodusă, în localitățile unde am avut focare ale bolii ori s-a procedat la uciderea preventivă a porcilor din gospodăriile populației. O problemă socială și economică deosebit de importantă este aceea a luării unei decizii, la nivel central în legătură cu aceste efective de animale. Este necesară această decizie a autorităților centrale, deoarece la nivel județean există două variante de rezolvare a problemei:



  • sunt specialişti care susţin că acolo unde au existat focare PPA şi în prezent se constată că s-au reintrodus porci în gospodării, ar trebui să se procedeze la sancţionarea/amendarea tuturor celor care au procedat în acest fel şi ulterior la uciderea suinelor existente în gospodării;



  • alţi specialişti sunt de părere că este necesară o înregistrare a tuturor suinelor şi prelevarea de probe serologice de la porcii existenţi, astfel încât starea de sănătate a animalelor să fie monitorizată în permanenţă. Aceştia propun să se acţioneze ulterior în raport cu evoluţia bolii.


Menționăm că, sancționarea/amendarea cetățenilor care au reintrodus porci în gospodării fără respectarea condițiilor de biosecuritate, precum și uciderea animalelor vor crea tensiuni sociale grave.



  1. Catagrafierea efectivelor de porci mistreți, în special din Delta Dunării, precum și a animalelor necrofage care difuzează boala. În acest moment nu există o evaluare a numărului de mistreți.


Datorită condițiilor specifice din Delta Dunării considerăm că este necesară achiziționarea și utilizarea unei aparaturi adecvate: drone, aparate cu termoviziune etc.



  1. Intensificarea activității autorităților centrale și locale, responsabile cu efectuarea extracției totale a mistreților și a animalelor necrofage, mai ales în zona Rezervației Biosfera Delta Dunării. Autoritățile și comunitățile locale au semnalat înmulțirea fără precedent a șacalilor, care sunt un vector de difuzare a bolii dar și un pericol pentru locuitorii din Deltă. Numărul șacalilor, conform unor surse neoficiale, este estimat la peste 10 000 de exemplare.



  1. În repetate rânduri ni s-a semnalat că porcii mistreți trec Dunărea din Ucraina în România. Aceasta se întâmplă, în special, când mistreții sunt vânați de autoritățile ucrainene. Propunem încheierea unui protocol cu autoritățile responsabile cu eradicarea pestei porcine africane în Ucraina, pentru a exista o coordonare între autoritățile române și cele ucrainene, precum și derularea unor activități comune.


        În fine, în ceea ce priveşte noi focare de PPA la specia mistreţ, reprezentanţii Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Tulcea au anunţat că fondurile de vânătoare afectate în care s-au instituit zone de protecţie şi tone tampon sunt Fântâna Mare, Cişmeaua Nouă, Cerna şi Alba Celic.     


 


Biroul de presă – Prefectura Tulcea


 


 


Articolul Prefectura Tulcea monitorizează pesta porcină africană și măsurile de combatere apare prima dată în Tulcea noastra.