Sediu nou pentru Sectorul Politiei de Frontieră Isaccea

Sediu nou pentru Sectorul Politiei de Frontieră Isaccea

Credit Photo: Tulcea Noastra


Începând cu luna aprilie 2019, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Isaccea-Garda de Coastă beneficiază de un sediu nou, modern, construit la standarde europene.


În cadrul programelor de investiţii, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră a demarat procedurile pentru construirea unui nou sediu al Sectorului Poliţiei de Frontieră Isaccea, aflat în subordinea Gărzii de Coastă, care să asigure condiţiile optime pentru buna desfăşurare a activităţilor specifice.


După respectarea tuturor paşilor prevăzuţi de legislaţie pentru astfel de proiecte – studii de fezabilitate, realizarea proiectării, procedura de achiziţie a lucrărilor de execuţie, execuţia efectivă a început în luna iulie 2017 – noul sediu fiind finalizat în cursul lunii martie a acestui an.


Construcţia s-a realizat în cadrul proiectului ROFSIB20160S2A04P01 “Construire sediu nou sector PF Isaccea, judetul Tulcea”, obiectivul urmărit fiind „asigurarea şi menţinerea unui nivel  ridicat al controlului şi supravegherii frontierei de stat a României cu Ucraina”.


Valoarea investiţiei a fost de aproximativ 10.159.100 lei fără TVA, provenită din fonduri europene nerambursabile “Fondul pentru Securitatea Internă” (7.619.384 lei), componenta Frontiereă şi Vize şi bugetul de stat (2.539.769 lei).


Din punct de vedere operativ, noul sediu al Sectorului Poliţiei de Frontieră Isaccea este amplasat în imediata apropierea a Drumului European 87, ceea ce permite o deplasare operativă a efectivelor în zona de competenţă, iar construirea lui la parametrii tehnici corespunzători cerinţelor actuale a reprezentat o prioritate pentru programele de investiţii ale Poliţiei de Frontieră.


Construcţia modernă a acestui sediu corespunde actualei concepţii de susţinere a supravegherii şi controlului frontierei, asigură condiţii de muncă la standarde europene (mobilier modern, echipamente de comunicaţii şi informatică) precum şi spaţii pentru adăpostirea mijloacelor de mobilitate terestră şi navală (garaj, spălătorie auto, staţie automată de alimentare cu carburant), padocuri de căini şi utilități.


Acest proiect a fost necesar pentru crearea unor condiţii optime de desfăşurare a activităţilor și practicilor de lucru în supravegherea și controlul fizic al frontierei României cu Ucraina, precum și pentru a răspunde riscurilor generate de infracționalitatea transfrontalieră. De asemenea, s-a avut în vedere necesitatea cresterii capacităţii de reacţie şi intervenţie şi dezvoltarea punctelor de control în vederea monitorizarii traficului pe fluviul Dunărea.


INFORMAŢII DE BACKGROUND


Sectorul Poliţiei de Frontieră Isaccea, structură teritorială din cadrul Gărzii de Coastă,  exercită atribuţiile ce îi revin, la graniţa cu Ucraina, cu privire la supravegherea şi controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi a faptelor specifice criminalităţii transfrontaliere săvârşite în zona de competenţă, respectarea regimului juridic al frontierei de stat, precum și respectarea ordinii şi liniştii publice în zona de competenţă, în condiţiile legii.


Înființat ca structură în anul 2000, execută supravegherea şi controlul trecerii frontierei de stat în zona de responsabilitate pe o distanţa de 40, 634 km la graniţa cu Ucraina.


Adâncimea zonei de responsabilitate este poziţionată la 30 km faţă de linia de frontieră, marcată de localităţile Turcoaia, Horia, Nicolae Bălcescu de pe raza judeţului Tulcea.


Linia de frontieră trece pe mijlocul şenalului navigabil principal şi este demarcată în sistem de bornaj simplu, cu stâlpi de frontieră amplasaţi la malul fluviului Dunărea, având fiecare corespondent pe teritoriul malului ucrainean.


Sectorul Poliţiei de Frontieră Isaccea se învecinează cu Sectorul Poliţiei de Frontieră Galaţi (ITPF Iasi), precum şi cu Sectorul Poliţiei de Frontieră Tulcea din cadrul Gărzii de Coastă.


Zona de responsabilitate a SPF Isaccea este străbătută de comunicaţia DE 87 (comunicatia Tulcea – Smârdan) şi  este delimitată în cea mai mare parte de fluviul Dunărea, acesta reprezentând cea mai utilizată formă de comunicaţie.


Sediul Sectorului Poliţiei de Frontieră Isaccea a funcţionat până la începutul acestei luni într-o clădire construită în anul 1972, mutarea fiind imperios necesară deoarece clădirea nu mai prezenta siguranţă în exploatare şi se afla într-o stare avansată de degradare.


Articolul Sediu nou pentru Sectorul Politiei de Frontieră Isaccea apare prima dată în Tulcea noastra.