8 Aprilie – Ziua Internaţională a Romilor!

8 Aprilie – Ziua Internaţională a Romilor!

Credit Photo: Tulcea Noastra


În urmă cu 45 de ani, la Londra, se desfăşura primul Congres Internaţional al Romilor, în cadrul căruia au fost adoptate steagul şi imnul internaţional al romilor, simboluri definitorii pentru minoritatea romă.

În anul 2006, la inițiativa dl. deputat Nicolae PĂUN în Parlamentul României a fost adoptat proiectul de lege privind recunoaşterea zilei de 8 aprilie ca fiind sărbătoarea etniei romilor din România, având ca principal motiv, nevoia recunoaşterii de către toate instituţiile statului şi de către toţi ceilalţi cetăţeni, a celor mai importante repere istorice şi culturale ale romilor. În acelaşi timp, adoptarea acestei legi, contribuie la schimbarea mentalităţii şi a prejudecăţilor greşite la adresa romilor.

Păstrarea tradiţiilor şi promovarea în spaţiul public a culturii romilor, au constituit alte două repere de care s-a ţinut cont atunci când s-a iniţiat proiectul de lege. În urma acestui demers, Parlamentul României a votat Legea nr. 66/2006, prin care ziua de 8 aprilie este recunoscută ca ‘’Sărbătoarea etniei romilor din România’’.

Ziua Internaţională a Romilor reprezintă un prilej de sărbătoare dar, în acelaşi timp, 8 aprilie este o zi de comemorare a romilor care au căzut victime tragediilor istoriei.

Comemorarea acestei zile este una plină de învăţăminte pentru noi toţi şi reprezintă un act de asumare a propriei noastre istorii. Avem obligaţia să înţelegem această istorie, iar atrocităţile comise asupra populaţiei rome nu trebuie să fie uitate

După 29 de ani de tranziție către o societate democratică, putem trage linie și să recapitulăm: România a fost primul stat european care a introdus măsuri afirmative în educație pentru accesul romilor în învățământul liceal și universitar și, totodată, primul stat care a adoptat o strategie guvernamentală pentru îmbunătățirea situației romilor.

Ocupații precum mediatorul sanitar rom, mediatorul pentru școlarizarea romilor, profesorul de limba romani, expertul pentru problemele romilor din administrația publică locală, existența unei agenții guvernamentale pentru romi, ce asigură coordonarea dintre politicile pentru romi, reprezintă măsuri de politică publică ale statului român pentru o mai bună incluziune a romilor în societatea noastră.

Toate aceste eforturi pot fi durabile doar dacă fiecare dintre noi, ca cetățeni, romi și neromi deopotrivă, ne aducem aportul în combaterea stereotipurilor și prejudecăților despre romi. Este nevoie să ajutăm, în loc să blamăm, să construim, în loc să victimizăm, să-i învățăm pe semenii noștri, acolo unde ei înțeleg sau fac în mod greșit și să facem noi înșine un efort să-l înțelegem mai bine pe cel de lângă noi. Astfel, peste ani, vom putea privi în urmă și să spunem: Am contribuit și eu!

Misiunea noastră comună este aceea de a face un demers unitar asumat de întreaga societate civilă, de comunitatea romă, dar şi de autorităţile statului pentru a găsi căi optime de îmbunătăţire a situaţiei romilor la nivel naţional şi internaţional.

Împreună trebuie să construim societatea de mâine în care vor trăi şi se vor dezvolta copiii noştri. Romii din România trebuie să conştientizeze că sunt cetăţeni români cu drepturi şi obligaţii, aşa cum prevede Constituţia. În egală măsură trebuie să convieţuim paşnic alături de toţi ceilalţi locuitori, indiferent de etnia din care fac parte. Avem nevoie de mai multă încredere în noi înşine şi trebuie să consolidăm solidaritatea etnică. Trebuie să dezvoltăm parteneriatul activ şi dialogul cu reprezentanţii autorităţilor şi instituţiilor publice.

În acest an Primăria Valea Teilor în colaborare cu Partida Romilor ”Pro-Europa” Tulcea a marcat această zi cu o deosebită încărcătură emoțională alături de învitați din rândul autorităților locale, județene și comunitatea rromă.

În încheiere, azi, cu ocazia Zilei Internaţionale a Romilor, doresc să vă transmit un călduros La Mulţi Ani, sănătate şi putere de muncă, pentru a putea contribui împreună la îmbunătăţirea situaţiei romilor! But berșa angle, rroma-len!

Cu deosebită consideraţie, Preşedintele Partidei Romilor Pro-Europa Sucursala Judeţului Tulcea

Niculina IOSIF


Articolul 8 Aprilie – Ziua Internaţională a Romilor! apare prima dată în Tulcea noastra.