Comunicat de presă al PNL – filiala judeţeană Tulcea

Comunicat de presă al PNL – filiala judeţeană Tulcea

Credit Photo: Tulcea Noastra


Bugetul pentru 2019 duce la prăbuşirea economiei, blochează investiţiile administraţiilor locale şi pune în pericol siguranţa naţională, astfel încât o analiză a Preşedintelui României înainte de promulgare este necesară.


Partidul Naţional Liberal a avertizat că bugetul aprobat de majoritatea PSD – ALDE este un buget fantezist care nu are nicio legatură cu realitatea economică şi nevoile reale de dezvoltare ale Romaniei.


Bugetul PSD – ALDE se bazează pe o creştere economică nerealistă de 5,5% în condiţiile în care anul trecut au prognozat o creştere de 6,1% şi au încheiat 2018 cu 4,1%, iar pentru 2019 Comisia Europeană estimează 3,8%. inflaţia, în 2018 au prognozat 3,7% şi la final de an a fost 4,6% iar pentru 2019 mizează pe o creştere a preţurilor doar de 2,8%.Astfel, bugetul PSD – ALDE este construit cu “bani falşi”, cu alocări bugetare din pix care nu pot fi realizate şi vor fi din nou sacrificate bugetele locale şi investiţiile.


Firmele vor fi sugrumate prin acest buget şi prin alte reglementări fiscale absurde cum sunt cele prevăzute în OUG 114/2018. Angajaţii din mediul privat nu au nicio speranţă de îmbunătăţire a veniturilor şi a nivelului de viată.


Mai mult, tot prin OUG 114, autorităţile locale au fost obligate, prin încălcarea Constituţiei şi a legislaţiei în vigoare, să ducă impozitele şi taxele locale până la nivelul maxim, crescând, practic, fiscalitatea pentru fiecare cetăţean care îşi plăteşte taxele şi impozitele locale. Dragnea, în mod parşiv, creşte taxele cu mâna primarilor fără măcar să-i fi consultat în prealabil. 1. Prin această lege a Bugetului de Stat pentru anul 2019, unităţile administrativ teritoriale, care sunt comunele, oraşele şi municipiile au fost foarte serios afectate de mai multe măsuri discriminatorii, care dezavantajează cetăţeanul în funcţie de UAT-ul în care locuieşte.

 2. Numărul de locuitori al fiecărei localităţi este înmulţit cu 1000 şi acesta este tot bugetul acelei urbe, în care intră atat veniturile proprii cât şi alocările de la stat.

 3. Practic, dacă o localitate de 3000 de locuitori are venituri proprii egale sau mai mari de 3.000.000 (3000 x 1000 Lei), atunci nu mai primeşte nimic.

 4. Discriminarea vine prima dată de la minimum pe care îl primeşte o localitate în funcţie de rangul ei.

 5. O comună, indiferent de numărul de locuitori ,nu poate avea un buget mai mic de 2.000.000 Lei, în timp ce un oraş nu poate avea mai puţin de 6.000.000 Lei, asta înseamnă, că deși Comuna Jijila are o populaţie mai mare ca oraşul Sulina, totuşi aceasta are un buget mai mic, ori nevoile cetăţenilor şi serviciile pe care statul trebuie să le garanteze sunt aceleaşi, indiferent de localitatea în care trăiesc. 

 6. Comunele din judeţul Tulcea care au peste 2.000 de locuitori sunt foarte afectate de acest buget, deoarece nu asigură cheltuielile de funcţionare şi întreţinere pentru şcoli şi servicii publice, iar pentru cofinanţările la proiectele nerambursabile nu mai rămâne nimic.

 7. Creşte dependenţa faţă de Consiliul Judeţean, unde primarii vor fi nevoiţi să stea cu mana întinsă pentru a primi sume de echilibrare şi nu mai contează absolut deloc efortul colectării taxelor şi impozitelor locale, sau atragerea de investiţii în localităţi, ci modul în care reuşeşti să sensibilizezi conducerea judeţului.

 8. Acelaşi lucru se întâmplă şi la oraşe şi la muncipiul Tulcea. Bugetul de Stat le dezavantajează foarte mult. Ştim că oraşele Babadag şi Măcin au foarte multe proiecte europene unde trebuie să cofinanţeze, iar acum se văd în imposibilitatea de a o mai face.


          Amendamente ale Partidului Naţional Liberal, extrem de benefice pentru români, au fost respinse fără niciun fel de explicaţie de majoritatea PSD-ALDE.


INVESTIŢII ÎN INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT RUTIER
 • AUTOSTRADA SIBIU-PITEŞTI (2 amendamente)

  • Solicităm suplimentarea cu 14 milioane de lei a fondurilor necesare pentru revizuirea/actualizarea studiilor de fezabilitate aferente loturilor 2, 3. Guvernul a alocat doar 600 de mii de lei pentru aceste trei loturi.

  • Solicităm suplimentarea cu 024 mii lei pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru construcţia Autostrăzii Sibiu – Piteşti, Secţiunea 4: Tigveni – Curtea de Argeş
 • AUTOSTRADA UNIRII (2 amendamente)

  • Solicităm 200 mii lei pentru ”Pregătirea documentatiei tehnice aferente proiectului de infrastructură rutieră tronson Târgu Neamţ – Ungheni”, parte din Autostrada Târgu Mureş-Iaşi-Ungheni

  • Solicităm 28.071 mii lei -”Sprijin pentru pregătirea documentaţiei tehnice aferente proiectului de infrastructură rutieră Autostrada Târgu Mureş – Târgu Neamţ” • AUTOSTRADA TRANSILVANIA. Solicităm suplimentarea cu 960 milioane de lei pentru: realizarea proiectului tehnic și execuţie pentru sectorul Nădăşelu – Borş (Nădăşelu-Mihăieşti, Mihăieşti-Suplacu de Barcău, inclusiv tronson Meseş, Suplacu de Barcău – Borş) şi pentru finalizarea lucrărilor pe secţiunea 2A (Câmpia Turzii-Ogra-Târgu Mureş). Alocarea propusă de Guvern pentru anul 2019 pentru obiectivul Autostrada Transilvania reprezintă doar 11% din valoarea rămasă de finanţat la 31.12.2018.

 • DRUM EXPRES PITEŞTI – CRAIOVA – Solicităm suplimentarea cu 251.825 mii lei pentru asigurarea finanțării lucrărilor de execuție. Guvernul a alocat pentru anul 2019, credite bugetare în valoare de doar 248.175 mii lei, sumele fiind insuficiente pentru creşterea vitezei de execuţie.


ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
 • Propunem modificarea mecanismului de alocare a impozitului pe venit astfel încât acesta să rămână 100% la nivelul autorităților locale, după următoarea distribuţie:

  • 60% la nivelul primăriilor;

  • 20% la nivel județean (din care 15% pentru bugetele judeţelor; 5% pentru fondul la dispoziţia consiliului judeţean);

  • 20% pentru echilibrarea bugetelor locale; • Propunem majorarea de la 400 de lei/locuitor/an la 500 de lei/locuitor/an a sumelor pentru asigurarea cheltuielilor de asistenţă socială şi pentru asigurarea unor bugete de funcţionare;

 • Propunem majorarea de la 1.000 de lei la 1.200 lei/locuitor/an pentru comune, dar nu mai puţin de 2 milioane lei/an/comună.


 • Susţinem majorarea cu 5 miliarde lei a sumelor defalcate din TVA(de la 14,7 miliarde lei, la 19,7 miliarde lei) pentru bugetele locale pentru finanţarea drumurilor, serviciilor de protecţie a copilului, pentru persoanele cu handicap, pentru asistenţa socială şi cheltuieli pentru sistemul de învăţământ, după cum urmează:

  • Majorarea de la 938,6 milioane lei la 2.402,1 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor;

  • Majorarea de la 1.665,2 milioane lei 243,4 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor;
 • Propunem alocarea a 80% din redevenţele obţinute din exploatarea resurselor de suprafaţă către bugetele locale, după următoarea formulă de repartizare:

  • 40% la bugetele primăriilor;

  • 40% la bugetele județelor

  • 20% la bugetul de stat;
 • Propunem alocarea a 40% din redevenţele obţinute pentru exploatarea resurselor subsolului (miniere şi petroliere):

  • 20% la bugetele primăriilor;

  • 20% la bugetele județelor;

  • 60% la bugetul de stat;
SĂNĂTATE • Susţinem alocarea a 470 de milioane de lei pentru proiectarea şi începerea lucrărilor de construire la primele 3 spitale regionale de urgenţă de la Cluj Napoca, Craiova şi Iaşi. Cele 3 obiective de investiţii beneficiază de amplasamente, autorizaţii, avize şi planuri de urbanism necesare demarării lucrărilor. Suma propusă, reprezintă cca. 10% din valoarea totală şi se va repartiza în mod egal către cele 3 obiective.

 • Susţinem suplimentarea cu 191 milioane de lei a fondurilor pentru asigurarea medicamentelor pentru boli cronice (mai ales oncologie, boli rare şi hemofilie), în condiţiile în care Guvernul, deşi a prevăzut pentru anul 2019 suma de 3,7 miliarde lei, în creştere faţă de anul 2018, aceasta este în continuare insuficientă pentru asigurarea stocurilor necesare de medicamente.

 • Susţinem creşterea cu 233 de milioane de lei a transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate. Guvernul a programat numai 26 milioane de lei pentru transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate, sumă care nu ajunge nici măcar pentru reparaţii capitale la mai mult de 2 spitale. A se nota că, în anul 2018, s-au cheltuit numai 20 de mii de lei!

 • Susţinem majorarea cu suma de 940 milioane lei a cheltuielilor pentru Asistenţă medicală primară/Medici de familie (prin proiect s-au alocat doar 2 miliarde lei – sumă insuficientă pentru funcţionarea optimă a cabinetelor medicale de medicină de familie)


EDUCAŢIE


Propunem majorarea finanţării cheltuielilor pentru Educaţia Naţională, de la 2,8% din PIB în anul 2017 şi cca. 3% din PIB în 2018, la 5% din PIB pentru anul 2019 şi la 6% din PIB în anul 2020. Propunem alocarea a 1% din PIB pentru activităţile de cercetare-dezvoltare şi inovare.


Solicităm finanţarea prioritară a următoarelor programe naţionale: • Programul Școală după Școală propunem alocarea a 2,88 miliarde lei (cca. 800 mii de beneficiari din clasele 0-IV, timp de 9 luni pe an, 1 voucher/beneficiar în valoare de 400 de lei/lună). În anul 2019, Guvernul nu a prevăzut bani pentru acest program.

 • Programul Alimentaţie diversificată în şcoli propunem alocarea a 2,67 miliarde lei (cca. 1,6 milioane de beneficiari din clasele -2 (grădi) – VIII, timp de 167 de zile, cu un cuantum de 10 lei/zi). În anul 2019, Guvernul va continua aceleaşi programe: Cornul şi Laptele şi Programul pentru şcoli al UE (fructe şi legume), care au probleme mari de implementare.

 • Implementarea Masteratului didactic – propunem alocarea a 50 milioane lei (cca. 1.500 de profesori beneficiari – Cost per profesor: 33.335 lei/an, din care: 4.500 de lei costul şcolarizării/profesor şi 12 luni x Salariul Minim pt. studii superioare 2350 + contribuţia asiguratorie de muncă). Este o măsură prevăzută de 8 ani în Legea educaţiei naţionale şi nu a fost implementată, deşi sistemul de învăţământ funcţionează cu un deficit de peste 4.000 de cadre didactice calificate.

 • Întărirea învăţământului profesional – propunem suplimentarea cu 106 milioane de lei (instruirea a încă 20.000 de elevi în învăţământul profesional şi profesional dual. Costul standard va creşte de la 4.200 de lei la 5.000 de lei/elev, iar bursa se va majora de la 200 de lei în anul 2018 (acordată doar pentru 5-6 luni din an) la 300 lei/lună/ pentru12 luni pe an). Guvernul a alocat pentru anul 2019 suma de 157 milioane lei, care nu permite şcolarizarea a mai mult de 30 de mii de elevi/an – raportat la deficitul de forţă de muncă bine calificată din economie.


Pe lângă aceste programe naţionale susţinem: • Dublarea numărului de consilieri şcolari pentru care propunem suplimentarea sumelor de la Ministerul Educaţiei cu 120 de milioane de lei –pentru susţinerea a încă 2.000 consilieri şcolari (5.000 de lei salariul mediu brut x 12 luni x 2.000 de consilieri)

 • Recuperarea restanţelor salariale câştigate în instanţă de cadrele didactice trebuie plătite în anul 2019. Vom solicita suplimentarea capitolului cheltuieli de personal cu suma de 200 de milioane de lei.


PENSII

În anul 2019, Bugetul asigurărilor sociale are programat un excedent de 1,7 miliarde de lei. Pentru a evita deturnare utilizări în alte scopuri a acestui excedent, vom propune: • Majorarea punctului de pensie de la data de 1 ianuarie 2019, aşa cum prevede Legea nr.263/2010 (100% rata inflaţiei + 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut);

 • Creşterea contribuţiilor la Pilonul 2 de pensii, de la 3.75% la 5% în anul 2019;

 • Propunem eliminarea plafonării realizate prin OUG nr.114/2018 privind indemnizaţiile invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, precum şi pentru persoanelor persecutate din motive politice de dictatura comunistă. Susţinem majorarea substanţială a cuantumului acestora, în condiţiile în care numărul de beneficiari se reduce de la un an la altul, iar impactul bugetar este în scădere.


Singurul beneficiu cert al bugetului din acest an este majorarea alocaţiilor pentru copii, impusă de Partidul Naţional Liberal printr-un amendament votat în Parlament.


ALOCAŢIA DE STAT PENTRU COPII • Am propus majorarea alocaţiei de stat pentru copii, începând cu data de 1 martie 2019 – 2.130.528 mii lei. Bugetul asigurărilor sociale are un excedent de 2,9 miliarde lei, care poate fi utilizat pentru majorarea alocaţiei de stat.


DIMINUAREA SUBVENŢIILOR PENTRU PARTIDELE POLITICE


 • Am propus diminuarea sumei alocate Autorităţii Electorale Permanente pentru finanţarea partidelor politice în anul 2019, de la valoarea de 409.000 mii lei (credite bugetare), până la nivelul de 170.600 mii lei (credite bugetare) – sumă acordată în anul 2018. Creştere propusă pentru anul 2019 nu se justifică, în condiţiile în care domenii prioritare precum sănătatea, educaţia sau infrastructura nu au suficiente fonduri alocate prin buget.


Gabriel Costel HEREA,


SECRETAR GENERAL AL FILIALEI JUDEȚENE TULCEA A


PARTIDULUI NAȚIONAL LIBERAL


 


 


 


Articolul Comunicat de presă al PNL – filiala judeţeană Tulcea apare prima dată în Tulcea noastra.