Ședință ordinară a Consiliului Județean Tulcea. 11 proiecte se află pe ordinea de zi

Ședință ordinară a Consiliului Județean Tulcea. 11 proiecte se află pe ordinea de zi

Credit Photo: Tulcea News


Consilierii județului Tulcea sunt convocați în șediță ordinară în data de 29 martie, începând cu ora 10.00.


În urmatoarea ședință de Consiliu Județean, aleșii vor avea de votat 11 proiecte de hotărâri. Lucrările se desfășoară în sala de şedinţe ,,Mihail Kogălniceanu” a Consiliului Judeţean Tulcea, din strada Păcii, nr. 20. 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Tulcea din data de 18 februarie 2019;

 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Tulcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 129/2017;

 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 17/7/29.07.2016 privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului Tulcea, cu modificările și completările ulterioare;

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii şi a listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa V;

 5. Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al Judeţului Tulcea și darea acestor imobile în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea;

 6. Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al Judeţului Tulcea și darea acestor imobile în administrarea Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea;

 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare;

 8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 117/2017 pentru aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnicoeconomici şi a sumei reprezentând cofinanţarea din partea bugetului propriu al judeţului

  Tulcea pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 222, Ceamurlia de Sus – Sarighiol de Deal – Limită judeţ Constanţa, km 81+921 – 94+518”, cu modificările ulterioare;

 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 1/2010 privind aprobarea Documentatiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiţii de interes judeţean, cu modificările şi completările ulterioare;

 10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr.114/2017 pentru aprobarea Documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnicoeconomici şi a sumei reprezentând cofinanţarea din partea bugetului propriu al judeţului Tulcea pentru obiectivul de investiţii „Modernizare pod pe DJ 222 H, Intersecţie DN 22 D – Turcoaia, km 2+445”, cu modificările ulterioare;

 11. Diverse.