Tulcea, reprezentată la Plenara de Primăvară a Ansamblului Regiunilor Europene

Tulcea, reprezentată la Plenara de Primăvară a Ansamblului Regiunilor Europene

Credit Photo: Tulcea Noastra


În perioada 25 – 28 martie 2019, la Orebro, în Suedia, o delegație a Consiliului Județean Tulcea, condusă de administratorul public al județului, Vasile Strat și din care mai fac parte consilierii județeni Laurențiu Olteanu și Michael Gudu participă la lucrările Plenarei de Primăvară a Ansamblului Regiunilor Europene.


Delegația tulceană a răspuns astfel invitației preşedintelui Adunării Regiunilor Europene, Magnus Berntsson de a participa la acest eveniment, cu prilejul căruia se vor stabili direcțiile de acțiune ale acestei organizații pentru anul 2019.


În cadrul lucrărilor Plenarei de Primăvara ARE, participanții împărtășesc propria viziune asupra rolului viitor al regiunilor în Europa şi dincolo de aceasta. Tema generală a reuniunii este bioeconomia și, în special, alimentația și sănătatea.


Cu acest prilej are loc seminarul „Food for thought Action!“ pentru o abordare regională a sistemelor alimentare inovatoare, o oportunitate pentru regiunile participante de a împărtăși modalități de inovare a sistemelor alimentare pentru a atinge obiective ca nutriția pentru o dietă sănătoasă și durabilă, climatul și sustenabilitatea mediului, utilizarea eficientă a resurselor, inovare și capacitarea comunităților.


Efectuarea acestei vizite oficiale de către reprezentanţii Consiliului Judeţean Tulcea contribuie la întărirea relaţiilor de cooperare între Judeţul Tulcea și celelalte regiuni membre ale ARE.


Judeţul Tulcea este membru al ARE din anul 1997, vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Dumitru Mergeani deţinând la ora actuală funcţia de membru al Biroului Politic al acestui organism. Creat în 1985, Ansamblul Regiunilor Europene (ARE) reprezintă o reţea independentă a regiunilor europene şi cea mai mare organizaţie de cooperare interregională din Europa lărgită. ARE cuprinde mai mult de 270 de regiuni din 33 de ţări şi 16 organizaţii interregionale, având misiunea de reprezentare a intereselor regiunilor europene, dezvoltarea şi corelarea politicilor şi a coeziunii regionale.


Articolul Tulcea, reprezentată la Plenara de Primăvară a Ansamblului Regiunilor Europene apare prima dată în Tulcea noastra.