Ședință extraordinară a Consiliului Județean Tulcea

Ședință extraordinară a Consiliului Județean Tulcea

Credit Photo: Tulcea News


Preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, a convocat consilierii în şedinţă extraordinară.


Ședința se ține începand cu ora 10.00, în sala de şedinţe ,,Mihail Kogălniceanu” a Consiliului Judeţean Tulcea.


Proiectul ordinii de zi este următorul:  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării sumelor alocate din cota de 17,5% din impozitul pe venit şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anul 2019;

  2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării fondului constituit la dispoziția Consiliului Județean Tulcea pentru echilibrarea bugetelor locale, reprezentând suma corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat pe anul 2019 şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe unităţi administrativ – teritoriale pe anul 2019, precum și pentru estimarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumei reprezentând 20% din cota de 18,5% din sumele defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anii 2020- 2022;

  3. Diverse.