Cinci proiecte de amploare pentru județul Tulcea, dezbătute în ședința extraordinară a Consiliului Județean Tulcea

Cinci proiecte de amploare pentru județul Tulcea, dezbătute în ședința extraordinară a Consiliului Județean Tulcea

Credit Photo: Tulcea News


Consilierii județeni tulceni au fost chemați în ședință extraordinară pentru a supune la vot cinci proiecte de hotărâri ce privesc reabilitări imobiliare și de drumuri.


Ședința a fost programată pentru data de 18 martie, începând cu ora 10.00, în sala de şedinţe ,,Mihail Kogălniceanu” a Consiliului Judeţean Tulcea.


Proiectele aflate pe ordinea de zi:  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice şi economice – faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Construire Sală Polivalentă – str. Isaccei, nr. 18, localitatea Tulcea, judeţul Tulcea”;

  2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 117/2017 pentru aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici şi a sumei reprezentând cofinanţarea din partea bugetului propriu al judeţului Tulcea pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 222, Ceamurlia de Sus – Sarighiol de Deal – Limită judeţ Constanţa, km 81+921 – 94+518”;

  3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 1/2010 privind aprobarea Documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiţii de interes judeţean, cu modificările şi completările ulterioare;

  4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 114/2017 pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnicoeconomici şi a sumei reprezentând cofinanţarea din partea bugetului propriu al judeţului Tulcea pentru obiectivul de investiţii „Modernizare pod pe DJ 222 H, Intersecţie DN 22 D – Turcoaia, km 2+445”;

  5.  Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Regia Autonomă „Administraţia Zonei Libere Sulina” a unor imobile aferente infrastructurii portuare aflate în domeniul public al Judeţului Tulcea;

  6. Diverse.