Toate alocaţiile pentru copii mărite prin Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului, de la 1 martie

Toate alocaţiile pentru copii mărite prin Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului, de la 1 martie

Credit Photo: Tulcea Noastra


ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ  pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare


Alocația de stat pentru copii este un drept constituțional ca formă de ocrotire a statului acordată tuturor copiilor, fără discriminare care asigură familiilor cu copii venituri suplimentare ce pot asigura creșterea și îngrijirea copiilor, într-un mediu de viață cât mai adecvat creșterii și dezvoltării armonioase a acestora.


În România, alocația de stat pentru copii reprezintă 4% din valoarea salariului minim brut pe țară garantat în plată, sub media statelor membre ale Uniunii Europene care se situează la 9% din venitul salarial minim. Totodată, riscul de sărăcie în rândul copiilor este de 32,2% în anul 2017 față de media UE de 20,2% media UE.


Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care instituie acordarea acestui drept și stabilește cuantumul alocației a fost modificată ultima dată în anul 2015, cuantumul crescând de la 42 lei la 84 lei pentru copii care au împlinit vârsta de 2 ani și de la 84 lei la 200 lei, pentru copiii până la vârsta de 2 ani și copii cu dizabilități.


Ținând cont de faptul că România, în acest an deține președinția Consiliului Uniunii Europene, este imperios necesar  să ne asigurăm că modelul de protecție socială din România este unul aliniat modelelor de bune practici din statele membre.


Una dintre măsurile necesar și urgent a fi luate este modificarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și majorarea cuantumului alocației de stat pentru copii.


În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public, cu repercusiuni directe asupra celor 3,6 milioane de copii ce primesc, în prezent alocația de stat, şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,


În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,


Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.


Art. I – Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată în monitorul Oficial al României, Partea I nr. 767 din 14 noiembrie 2012, se modifică după cum urmează:  1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:


” (1) Cuantumul alocaţiei de stat pentru copii se stabileşte astfel:  1. 300 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap;

  2. 150 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (3);

  3. 300 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap, conform prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  4. După alineatul (3) al articolului 3, se introduce un nou alineat ”alin.(4)”, cu următorul cuprins:


”(4) Cuantumul alocației de stat pentru copii, prevăzut la alin.(1) se majorează prin hotărâre a Guvernului.


Art. II – Modificările aduse Legii nr.61/1993, republicată, cu modificările și completările ulterioare , prevăzute la art. I din prezenta ordonanță de urgență se aplică începând cu 1 martie 2019.


 


PRIM MINISTRU


VIORICA VASILICA DĂNCILĂ


Articolul Toate alocaţiile pentru copii mărite prin Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului, de la 1 martie apare prima dată în Tulcea noastra.