Rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Tulcea în luna decembrie 2023 a fost 3,35%

Rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Tulcea în luna decembrie 2023 a fost 3,35%

Credit Photo: Tulcea News

La sfârșitul lunii decembrie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea erau înregistrați 2468 de șomeri (din care 1248 de femei), rata șomajului fiind de 3,35 %.


Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,48 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,13 pp.


Din totalul de 2468 de persoane înregistrate în evidențele AJOFM Tulcea, 674 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 1794 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 1872 de șomeri provin din mediul rural și 596 sunt din mediul urban.


Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Tulcea (42,01%), urmat de cei cu studii liceale (22,85%), iar 16,04% au studii profesionale. Șomerii cu nivel de studii medii – submedii reprezintă 97,21% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 2,79%.


Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 428 de persoane foarte greu ocupabile, 714 greu ocupabile, 1240 mediu ocupabile, iar 86 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.