Aproape un milion de euro din „Granturile Norvegiene” pentru localnicii din comuna Baia

Aproape un milion de euro din „Granturile Norvegiene” pentru localnicii din comuna Baia

Credit Photo: Tulcea Noastra

Aproape un milion de euro din „Granturile Norvegiene” pentru localnicii din comuna Baia


În sala multifuncțională a Centrului Comunitar din Baia a avut loc Conferința de încheiere a proiectului ,,Măsuri integrate de dezvoltare locală”. Proiectul a beneficiat de un grant în valoare de 994.713 EURO, oferit de Norvegia, prin Granturile Norvegiene, https://www.eeagrants.ro/ în cadrul Programului Dezvoltare Locală, https://dezvoltare-locala.frds.ro/.


La eveniment au fost prezenţi reprezentanți ai autorităților locale din Comuna Baia, agenți economici, beneficiari ai proiectului, reprezentanţi ai partenerului „Asociaţia My Comunity”. Au fost prezentate obiectivele proiectului, indicatorii realizați, activitățile care s-au desfășurat pe perioada implementării 01.09.2021-31.12.2023, precum șiimpactul activităților asupra comunității .


În cadrul proiectului a fost construit şi dotat ,,Centrul Comunitar Multifuncţional din localitatea Baia, iar alte câteva sute de persoane, pe diferite categrii de vârstă au beneficiat de multiple facilitaţi din care amintim:educaţia timpurie-învățământ preșcolar, mese calde, sprijin pentru menţinerea în sistemele educaţionale, consiliere psihologică şi vocaţionala, formare profesională, servicii socio-medicale, consiliere parentală etc, toate aceste acţiuni fiind menite să sprijine comunitatea locală.


Ca o concluzie generală, prin obiectivele sale proiectul a urmărit creșterea accesului persoanelor aparținând grupurilor defavorizate la servicii sociale precum asistență socială, educație, sănătate, ocupare, locuire în vederea combaterii și prevenirii sărăciei și a riscului de excluziune socială.


Articolul Aproape un milion de euro din „Granturile Norvegiene” pentru localnicii din comuna Baia apare prima dată în Tulcea noastra.