Patronii învățământului religios au fost serbați la Seminarul Teologic „Sfântul Ioan Casian” din Tulcea

Patronii învățământului religios au fost serbați la Seminarul Teologic „Sfântul Ioan Casian” din Tulcea

Credit Photo: Tulcea News


La Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Casian” din Tulcea s-a desfăşurat un eveniment religios-cultural dedicat ,,Sfinţilor Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur”, cinstiţi cu multă evlavie de Biserica Ortodoxă la 30 ianuarie în fiecare an şi consideraţi a fi, începând cu anul 1936, patronii învățământului teologic în întreaga lume ortodoxă.


Seminarul Teologic Ortodox din Tulcea a făcut deja o tradiție ca pentru ziua Sfinţilor Trei Ierarhi să deruleze un program religios – cultural și artistic organizat cu implicarea elevilor seminariști, în scopul actualizării, cunoașterii și aprofundării operelor patristice în rândurile elevilor.

Cu această ocazie, în cadrul seminarului a luat cuvântul Preasfințitul Părinte Visarion, care a evocat importanța fundamentală a Sf. Trei Ierarhi pentru viața liturgică și socială a Bisericii și mai ales, exemplul de model pastoral oferit de cei Trei Ierarhi elevilor seminariști de astăzi.