DGASPC caută asistenți maternali

Credit Photo: Tulcea Noastra


            DIRECŢIA GENERALÃ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI, ÎN PARTENERIAT CU AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ŞI ADOPŢIE ÎN PROIECTUL TEAM-UP PROGRES DE CALITATEA ÎNGRIJIRII ALTERNATIVE A COPIILOR, POCU, VĂ INFORMEAZĂ CĂ  ÎN LUNA IANUARIE, ESTE DESCHISĂ CAMPANIA DE RECRUTARE A PERSOANELOR CARE DORESC SĂ DEVINĂ ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST.


Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată  care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul sau creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primeşte în plasament.


Pot fi atestate ca asistent maternal profesionist numai persoanele sau ambii soți, care îndeplinesc următoarele condiții:  1. a) au peste 18 ani;

  2. b) prin comportamentul lor în societate, starea sănătăţii şi profilul lor psihologic, prezinta garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;

  3. c) au în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament.


 


Solicitanţii vor depune la sediul Serviciului Management de Caz pentru Copil, Monitorizare Servicii Sociale (Tulcea, str. Alunișului, nr. 15, et.1/clădirea Centrului Maternal Tulcea, tel. 0757999901 sau 0759035425), următoarele documente:  • CERERE DE EVALUARE A CAPACITĂŢII DE A DEVENI A.M.P (formular tipizat care se completează la sediul serviciului)

  • CURRICULUM VITAE (formular tipizat care se completează la sediul serviciului)

  • copii de pe actele de stare civilă şi de pe actele de studii ale solicitantului;

  • adeverințe medicale de la medicul de familie, care să prezinte o evaluare completă a stării de sănătate a solicitantului si a persoanelor care locuiesc cu solicitantul;

  • certificate de cazier judiciar ale solicitantului si ale persoanelor cu care acesta locuieşte;

  • un document care să ateste dreptul de folosinţă al solicitantului asupra locuinţei.


Articolul DGASPC caută asistenți maternali apare prima dată în Tulcea noastra.