Debut al Consiliului Local Tulcea pe anul 2020 cu o ședință extraordinară

Credit Photo: Tulcea News


Consilierii locali ai municipiului Tulcea au fost convocați în ședință extraordinară de către primarul Constantin Hogea pentru a supune la vot trei proiecte de hotărâri.


Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, este convocat în şedinţă extraordinară publică pentru data de 13 ianuarie, ora 15:00, care are loc în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Tulcea din str. Păcii nr. 20, cu următoarea ordine de zi:  1. Alegerea președintelui de ședință.

  2. Proiect de hotărâre pentru validarea modificărilor efectuate prin Dispoziția Primarului Municipiului Tulcea nr. 1724/23.12.2019 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Tulcea pe anul 2019.

  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de colectare separată, transport și sortare pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale.

  4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Salubrizare a Municipiului Tulcea prin concesiune nr. 1135/14.01.2008, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Tulcea și societatea Servicii Publice S.A., prin act adiţional.