Consiliul Județean Tulcea a intrat în ședință ordinară

Credit Photo: Tulcea News


Consiliul Judeţean Tulcea a fost convocat în şedinţă ordinară, în ziua de 29 noiembrie, începând cu ora 10.00


Ședința are următorul proiect de ordine de zi: 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 octombrie 2019;

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2019;

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, pe anul 2019;

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Tulcea, pe anul 2019;

 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2019;

 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 18/7/2016 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale aflate în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, cu  modificările ulterioare;

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii şi a listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa IX;

 8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea aprobat prin Hotărârea nr. 136/2019;

 9. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale din judeţul Tulcea și pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia;

  Inițiator: Horia Teodorescu, Președintele Consiliului Judeţean Tulcea;

 10. Diverse.


The post Consiliul Județean Tulcea a intrat în ședință ordinară appeared first on Tulcea NEWS.