Consilierii județeni din Tulcea analizează posibilitatea de cofinanțare a unui proiect româno-ucrainean în valoare de 1 milion Euro

Credit Photo: Tulcea News


În ședința din această lună, Consiliul Județean Tulcea va analiza proiectul „EFIGE – Ansamblu transfrontalier. Confluențe de patrimoniu la Dunăre” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Comun Romania-Ucraina 2014-2020. Valoarea alocată Județului Tulcea prin Consiliul Județean Tulcea în cadrul proiectului este de 537.784,00 euro (inclusiv T.V.A), în timp ce valoarea totală a proiectului, pentru toți partenerii, este de 1.052.018 euro (inclusive TVA).


Astfel, consilierii județeni vor analiza posibilitatea cofinanțării proiectului din bugetul propriu al Județului Tulcea cu suma de 53.800,00 Euro (inclusiv T.V.A), reprezentând 5,11% din costurile totale eligibile necesare implementării proiectului EFIGE.


Președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu va fi împuternicit să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Unității Administrativ -Teritoriale Județul Tulcea.


Proiectul EFIGE își propune să promoveze potențialul cultural și antropogenic al Euroregiunii Dunărea de jos, aliniamentul geografic Izmail-Tulcea-Galați, în vederea îmbunătățirii atractivității turistice a zonei și a perspectivelor economice complementare.


În cadrul acestui proiect, Consiliul Județean Tulcea este beneficiar lider alături de Comitetul Executiv al Consiliului Orășenesc Izmail, Asociația Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării FLAG și Asociația pentru Dezvoltare Sustenabilă Prut-Dunăre din Galați. Consiliul Județean Tulcea intenționează prin acest proiect să achiziționeze un echipament specializat tip ponton de acostare, folosit ca spațiu expositional cu scopul conservării și diseminării valorilor și elementelor culturale la nivel transfrontalier.


De asemenea, Asociația Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării FLAG și Asociația pentru Dezvoltare Sustenabilă Prut-Dunăre au previzionate activități de promovare (elaborarea de colecții ale tradițiilor) și organizarea unor târguri expoziționale iar Consiliul Orășenesc Izmail are în vedere reabilitarea și modernizarea obiectivului de patrimoniu local Biblioteca Ivan Kotlearevski, care va servi ca centru de colectare a tradițiilor din zona de frontieră Tulcea-Izmail.


The post Consilierii județeni din Tulcea analizează posibilitatea de cofinanțare a unui proiect româno-ucrainean în valoare de 1 milion Euro appeared first on Tulcea NEWS.