Proiectul „Împreună pentru o şcoală de succes” la liceul Ion Creangă

Proiectul „Împreună pentru o şcoală de succes” la liceul Ion Creangă

Credit Photo: Tulcea Noastra


Proiectul „Împreună pentru o şcoală de succes” la liceul Ion Creangă


Liceul Teoretic „Ion Creangă „ a solicitat acordarea unui grant finanțat din Schema de granturi pentru licee, derulat în cadrul Proiectului privind Învăţământul Secundar – ROŞE, proiect finanțat conform Acordului de Împrumut nr. 8481-RO semnat între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare și ratificat prin Legea nr. 234/2015, în scopul realizării Subproiectului intitulat „Împreună pentru o şcoală de succes”.

Proiectul se realizează timp de 4 ani respectiv 2019-2022 cu un grup tinta format din 75 elevi , din care cel puţin jumătate provin din medii defavorizate.În prezent ne aflam în al doilea an de proiect.

Obiectivul general: Creșterea ratei de participare și de promovare la examenul de bacalaureat a elevilor din clasele IX-XII de la Liceul Teoretic ”Ion Creangă” Tulcea ca urmare a implementării unui program educațional la nivelul unității școlare care să asigure progresul școlar al elevilor, prevenirea absenteismului și a abandonului școlar și formarea competențelor necesare accederii în învățământul superior și o mai bună adaptabilitate la cerințele pieței muncii.

Activităţi desfăşurate în cadrul proiectului:

1 .ACTIVITĂȚI PEDAGOGICE ȘI DE SPRIJIN

Activitatea pedagogică și de sprijin contribuie la creșterea de motivației elevilor în activitatea de studiu individual oferind suport pentru obținerea de rezultate bune în evaluare, progres școlar și tranziția spre învățământul universitar.Aceasta presupune activităţi remediale şi de sprijin desfăşurate de 13 profesori cu elevii claselor a XII-a la disciplinele de bacalaureat specifice fiecărui profil şi specializare.

2. ACTIVITĂŢI DE CONSILIERE INDIVIDUALĂ ŞI ÎN GRUP

Activitățile de dezvoltare personală cu elevii din grupul țintă urmăresc creșterea motivației acestora pentru învățare, analizarea posibilităților personale de dezvoltare, punerea lor în situația de a-și realiza un traseu educațional în cadrul căruia să realizeze o corelație între potențial, obiective și performanțe, să îi ajute să devină mai flexibili față de schimbările din viață și să le dezvolte competențe de asumare a responsabilității.Activitatea se realizează cu un consilier cu elevii din grupul tinta cre doresc consiliere.

3. REVISTA ŞCOLII

Activitatea formează tineri care să-și asume noi roluri de apartenență prin care să îmbunătățească comunicarea, modelarea caracterului, interacțiune interculturalã, socializare, modalitãți de petrecere a timpului liber într-un mod organizat, civilizat.În primul an am realizat primul număr al revistei”Vocatii’ care se găseşte pe site-ul liceului , ISSN 1842-3329 Editura CRLR

4.SCOALA DE TEATRU

Activitatea îşi propune să îmbine distracţia cu educaţia astfel încât elevii să fie motivaţi în a frecventa şcoala. Teatrul și actoria reprezintă o modalitate de învăţare alternativă dar şi non- formală influenţând pozitiv procesul de învăţare,dezvoltând latură psihică şi socială, eliberând elevii din diverse medii sociale de inhibiţii şi încurajând eliminarea diferenţelor sociale. Trupă de teatru “Hyperion” a obţinut în primul an de proiect locul III cu piesa” Tata este iar ministru” de Cristina Tamaş locul I la interpretare feminină prin eleva Ilie Ruxandra şi menţiune prin elevul Cudalb Ştefan la Concursul judeţean “Nenea Iancu e cu noi”CAEJ2019/pozitia25.

5.EXCURSII DE DOCUMENTARE

Pe parcursul anilor de proiect, anual, se vor organiza excursii tematice/vizite cu rol de documentare a elevilor cu privire la centrele universitare, unde ar dori să-și continue studiile. Rolul acestor vizite de documentare este acela de a înțelege cât mai bine mediul universitar, exigențele acestuia, orientarea școlară și profesională cât mai eficientă, adaptată la aptitudinile și competențele elevului.De asemenea elevii pot vizita obiective culturale , istorice , sportive care vor ajuta la îmbogăţirea cunoştinţelor, cultivarea spiritului civic elevii vor aveaa stfel şanse mai mari în orientarea profesională şi alegerea viitoarei cariere.

6.ALTE ACTIVITĂŢI

Achiziţionarea de bunuri necesare activităţilor şi 12 mese/an proiect pentru grupul ţinta.

Rezultate An I:

-procent promovare bacalaureat anii teminali liceu 84%

– procent promovare bacalaureat grup tinta ROŞE 92%

-premiul III cu trupă de teatru “Hyperion” la Concursul Judeţean de teatru “Nenea Iancu e cu noi”;

– publicarea a două numere din revista “Vocaţii”

-scaderea ratei de abandon;

– integrarea unui număr mare de elevi cu probleme sociale care provin din grupuri dezavantajate;

– Revista Vocaţii numerele 13 şi 14.


Liliana Caraman


Articolul Proiectul „Împreună pentru o şcoală de succes” la liceul Ion Creangă apare prima dată în Tulcea noastra.