Un nou Atelier de TLeducație comunitară, la Babadag

Un nou Atelier de TLeducație comunitară, la Babadag

Credit Photo: Tulcea Noastra


Un nou Atelier de TLeducație comunitară, la Babadag


Vineri, 29 noiembrie 2019, la Babadag a avut loc cel de al treilea Atelier de TLeducație comunitară din cadrul proiectului ACCED. Întâlnirea-dezbatere a avut loc în centrul de teleprezență (TL-CED Babadag) din cadrul Școlii Gimnaziale ”Mircea cel Bătrân” Babadag.


Propus ca un atelier de reflecție și analiză pe tema ”Costurile abandonului școlar. Motive pentru a te reîntoarce la școală”, activitatea a reunit peste 50 de participanți din comunitățile Babadag, Baia, Beidaud, Ceamurlia de Jos și Mihai Bravu: elevi în risc de părăsire timpurie a școlii, părinți ai acestora, cadre didactice, tineri și adulți reintegrați în sistemul de educație prin programul ”A Doua Șansă”, mediatori școlari și comunitari  și consilieri școlari.


Discuțiile din cadrul atelierului de educație comunitară au reliefat importanței mediatorilor școlari și comunitari în a asigura liantul dintre școală și comunitate, precum și puterea modelelor pozitive în comunitățile mici, marcate de cutume și tradiții puternic înrădăcinate.


În plus, concluziile au condus spre ideea că o comunitate crește prin educație, dar pentru aceasta este nevoie ca toți membrii comunității să conștientizeze importanța educației și să o susțină, fiecare în măsura în care o poate face, într-un efort comun asumat de dascăli, părinți, reprezentanți ai autorităților locale și ai instituțiilor relevante pentru comunitate.


Activitatea  face parte din seria de Ateliere de TLeducație comunitară, organizate în Tulcea, Babadag și Topolog, în cadrul proiectului „ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunități școlare defavorizate din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise – ACCED”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și implementat în judeţul Tulcea de către Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Tulcea.


Informații suplimentare vă poate oferi coordonatorul campaniei la număr de telefon: 0741128529 sau le puteți afla de pe pagina https://www.facebook.com/Crestemprineducatie.Articolul Un nou Atelier de TLeducație comunitară, la Babadag apare prima dată în Tulcea noastra.