Un om, un copac – „Împreună pentru natură”

Credit Photo: Tulcea Noastra


Încă din cele mai vechi timpuri pădurea a fost pentru om adăpost, sursă de hrană, protecție împotriva dezastrelor naturale cât și a celor provocate de factorii antropici și a jucat un rol important în viața planetei noastre, asigurând menținerea vieții și contribuind, de multe ori hotărâtor, la dezvoltarea societății omenești.


Orice abordare responsabilă a dezvoltării durabile trebuie să ia în calcul două componente majore: resursele naturale și cele umane, conservarea și dezvoltarea lor intr-un echilibru armonios. De aceea o educație ecologică, bazată pe cunoașterea și respectul naturii, este o șansă la viață pentru umanitate.


În acest context, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare (INCDDD) Tulcea şi Regia Națională a Pădurilor Romsilva, Direcția Silvică Tulcea au încheiat un Protocol de Colaborare pentru Educaţie Ecologică „Împreună pentru natură”.


Prin acest Protocol, cele două instituţii şi-au propus aniversarea „Zilei cercetătorului și proiectantului din România” (19 noiembrie 2019) printr-o acțiune de plantare de puieți forestieri pentru susținerea regenerării pădurilor din județul Tulcea, pe teritoriul administrativ al Ocolului Silvic Niculițel.


Acţiunea are ca scop:  • conștientizarea și educarea ecologică a cetățenilor prin dezvoltarea spiritului civic și atitudinilor responsabile privind gospodărirea pădurilor și protecției mediului înconjurător,

  • familiarizarea cu grija ce trebuie acordată permanent pădurii, factorul cel mai important în menținerea echilibrului ecologic,

  • conștientizarea importanței unui mediu curat și sănătos și a dificultății menținerii acestuia,

  • determinarea populației de a întreprinde ea însăși acțiuni de protejare a pădurii,

  • dobândirea unor cunoștințe și abilități de înființare și conducere a unei plantații forestiere

  • popularizarea și formarea conștiinței forestiere privind rolul și importanța pădurii, în temeiul Codului Silvic.


Articolul Un om, un copac – „Împreună pentru natură” apare prima dată în Tulcea noastra.