14 noiembrie 1878 este data la care Dobrogea a devenit una cu România!

Credit Photo: Tulcea Noastra


Este ziua ce ne uneşte şi ne aminteşte în fiecare an să cinstim eforturile înaintaşilor noştri de a fi o naţiune unită, mare şi demnă.

România a preluat administraţia Dobrogei de Nord de la Rusia în data de 14 noiembrie 1878, când trupele române au trecut Dunărea spre a lua în posesie nouă provincie.

Într-o proclamaţie emisă pe data de 14 noiembrie 1878, cu ocazia alipirii Dobrogei, domnitorul Carol I garanta tuturor locuitorilor provinciei: „Voi de acum atârnaţi de un Stat, unde nu voinţa arbitrară, ci numai legea desbătută şi încuviinţată de naţiune hotăreşte şi ocârmuieşte. Cele mai sfinte şi mai scumpe bunuri ale omenirei: viaţa, onoarea şi proprietatea, sunt puse sub scutul unei constituţiuni pe care ne-o râvnesc multe naţiuni străine. Religiunea voastră, familia voastră, pragul casei voastre, vor fi apărate de legile noastre, şi nimeni nu le va putea lovi, fără a-şi primi legiuita pedeapsă“.


La mulţi ani Dobrogea! La mulţi ani dobrogeni!


Simion Lucian Eduard,


Deputat P.S.D.


Articolul 14 noiembrie 1878 este data la care Dobrogea a devenit una cu România! apare prima dată în Tulcea noastra.