Proiectul “FORMINOV” vine în sprijinul angajatorilor din teritoriul ITI Delta Dunării

Proiectul “FORMINOV” vine în sprijinul angajatorilor din teritoriul ITI Delta Dunării

Credit Photo: Tulcea Noastra


Sâmbătă la Hotelul Delta din Tulcea a avut loc conferinţa de lansare a proiectului “FORMINOV – Îmbunătăţirea nivelului de calificare pentru angajaţii din teritoriul ITI Delta Dunării”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară 3: “Locuri de muncă pentru toți.” Valoarea totală a proiectului se apropie de 4,6 milioane de lei iar perioada de implementare este de 18 luni

Beneficiarul proiectului este Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Tulcea, având ca parteneri Asociația “PROGRESSON”, Asociația pentru Formare, Educație și Dezvoltare – “EUROFED”şi AGRO LINE CONSULTING SRL.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe, competenţe şi aptitudini în cadrul întreprinderilor din zona ITI Delta Dunării care-şi desfăşoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potenţial competitiv, prin derularea unei campanii de conştientizare a angajatorilor din zona ITI Delta Dunării cu privire la importanţa şi necesitatea participării angajaţilor la programe de formare continuă, prin furnizarea de servicii de formare profesională şi de evaluare şi certificare a competentelor dobândite în sistem non-formal şi informal pentru 326 de angajaţi, precum şi prin acordarea de sprijin acestor întreprinderi pentru elaborarea şi introducerea unor programe de învăţare la locul de muncă.

Grupul ţintă al proiectului este format din 326 angajaţi din teritoriul ITI , din care minim 10%, respectiv 37 angajaţi, vor fi angajaţi vârstnici cu vârsta inte 55-64 de ani.

Pe perioada derulării, organizatorii vor susţine 38 evenimente de informare şi înscriere a persoanelor eligibile în grupul ţintă al proiectului, prin cele 22 de grupe de formare de tip calificare organizate în ocupaţii precum: vânzător, lucrator sortator deşeuri reciclabile, lucrator pentru salubrizare, ospatar, camerista hotel, barman, receptioner hotel, brutar, patiser, electromecanic auto, mecanic auto.

Recalificarea la locul de muncă a celor înscrişi în proiect se va face fără nici o cheltuială din partea angajatorilor, cu ajutorul unor specialişti pentru fiecare segment, iar la final, cei vizaţi vor susţine un examen scris şi o probă practică în urma cărora vor primi diplomele de calificare, dacă vor fi declaraţi admişi.

Iată ce ne declară Sterică Fudulea, reprezentantul Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Tulcea:Articolul Proiectul “FORMINOV” vine în sprijinul angajatorilor din teritoriul ITI Delta Dunării apare prima dată în Tulcea noastra.