Aquaserv – Anunţ angajare muncitori necalificaţi

Credit Photo: Tulcea Noastra


Organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante pe perioadă   determinată de 1 an :


Un post vacant de muncitor necalificat, 2 posturi vacante de muncitori calificați ( 1 post vacant de mecanic/instalator si 1 post vacant de electrician) în cadrul Aquaserv S.A Tulcea – Centrul Operațional Babadag.


Pentru ocuparea posturilor mai sus menționate concursul va avea loc în data de 12.11.2019, ora 10 la sediul Aquaserv S.A. Tulcea –  Centrul Operational Babadag.


Concursul va consta în selecție de dosare și interviu.


Condiții de participare la concurs: • Criterii angajare:


Pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat: • capacitate deplină de exerciţiu,

 • o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza      adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;


Pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat (mecanic/instalator): • Studii medii de specialitate / scoală profesioanală / diplomă curs calificare,

 • Vechime în muncă, specialitate 1 an.


Pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat (electrician): • Studii medii de specialitate / scoală profesioanală / diplomă curs calificare;

 • Disponibilitatea de a lucra în medii toxice;

 • Vechime în muncă, specialitate 1 an;

 • Acte necesare pentru dosarul de participare la concurs :

 • Prezentare curriculum vitae,

 • Cerere de înscriere la concurs sau scrisoare de intenție.

 • Prezentarea recomandarii de la ultimul loc de muncă ;

 • Copie diplomă studii si ale altor acte care atestă efectuarea specializării solicitate în fișa postului, scoasă la concurs ;

 • Adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau de unitățile medicale abilitate ( pentrul postul vacant de muncitor necalificat ) ;

 • Copie carte de muncă și/sau adeverință de vechime care să ateste vechimea solicitată.


Dosarele de concurs  se vor depune  la sediul Aquaserv S.A Tulcea din strada Tudor Vladimirescu, Nr.2 la Serviciul Resurse Umane si Administrativ.


Data limita de depunere a dosarelor pentru posturile vacante  este 11.11.2019.


Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0240.511.369 int.25 sau la sediul Aquaserv S.A din strada Tudor Vladimirescu nr.2 Tulcea – Serviciul Resurse Umane si Administrativ.


Articolul Aquaserv – Anunţ angajare muncitori necalificaţi apare prima dată în Tulcea noastra.